Menu

Tag: เสาเข็มเจาะ

กำหนดขนาดของเสาเข็มเจาะ

กำหนดขนาดของเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ การกำหนดขนาดและจำนวนและความลึกของเสาเข็มนั้น เจ้าของงานหรือเจ้าของโครงการมอบหมายหน้าที่ให้กับวิศวกรโครงสร้างจะต้องคำนวณหาน้ำหนักที่ถ่ายลงจากพื้นสู่คานและถ่ายลงเสาของแต่ละชั้น สะสมรวมลงมาจนถึงชั้นล่างสุด ลงสู่เสาตอม่อที่อยู่ใต้ดินและผ่านฐานรากจนไปสู่เสาเข็ม ซึ่งน้ำหนักของแต่ละจุดในโครงสร้างอาคารจะไม่เท่ากัน บริเวณกลางอาคารจะมีน้ำหนักลงมากว่าริมอาคาร   เสาถ่ายน้ำหนัก ดังนั้นในแต่ละจุดที่เสาถ่ายน้ำหนักลงจึงมีจำนวนเสาเข็มไม่เท่ากัน เช่น รอบนอกของบ้านอาจมีเสาเข็มเพียงต้นเดียวต่อฐานราก แต่กลางบ้านอาจมีตั้งแต่ 2 ต้น 3 ต้น หรือมากกว่าก็เป็นได้ ซึ่งฐานรากที่มีเสาเข็มต้นเดียวเรียกว่าเสาเข็มเดี่ยว ส่วนฐานรากที่มีเสาเข็มหลายต้นเรียกว่าเสาเข็มกลุ่ม และยังต้องมีข้อกำหนดเรื่องระยะห่างของเสาเข็มกลุ่มด้วยว่าจะต้องมีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของเสาเข็มอย่างต่ำแต่ละต้นเท่ากับ 3 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มทั้งนี้เพราะถ้าเสาเข็มอยู่ชิดกันเกินไปก็จะทำให้การรับน้ำหนักได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั้นเอง เรื่องของเสาเข็มเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ต้องมีการควบคุมการทำงาน เช่น ต้องตอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดแรงเยื้องศูนย์ถ้ามากก็อาจทำให้ฐานรากหลุดออกจาก เสาเข็มเจาะ ทำให้อาคารทรุดพังได้       จากเวบ   tua635.com

ข้อดีของเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำไม่กระทบต่ออาคารใกล้เคียง อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนย้ายและยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบๆการปลูกสร้างอาคารต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือฐานรากซึ่งถ้าไม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้แล้ว  ยังทำให้อาคารทรุดหรือแตกร้าวได้ซึ่งยากต่อการแก้ไข และสามารถทำความเดือดร้อนให้ข้างบ้านเรือนเคียงอีกด้วยนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย ทีมงานเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเสาเข็มเจาะขนาดเล็กโดยตรง ครบครันด้วย วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานและทีมงานที่เป็นวิศวะกร ผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการเสาเข็มเจาะขนาดเล็กแบบสามขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 25-80 ตัน หรือมากกว่านั้น เหมาะสำหรับก่อสร้างอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อพาร์ทเมนท์ โกดังสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม   ติดต่อได้ที่ บจก ทียูอัมรินทร์ เสาเข็มเจาะแบบเปียก  และเสาเข็มเจาะแบบแห้ง 02-416-8153     02-416-8154 เครดิต tua635.com    

ข้อแตกต่างระหว่างเสาเข็มเจาะ

ข้อแตกต่างระหว่างเสาเข็มเจาะ   วันนี้ลูกค้ามาถามว่าเสาเข็มเจาะต่างกันยังไงกับเสาเข็มตอก  เราจะขอนำเสนอข้อแตกต่างระหว่างการขุดฝังเสาเข็มเจาะกับการขุดฝังเสาเข็มตอกครับ ทั้งนี้ก็เพื่อเสนอตัวเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการขุดฝังเสาเข็มเจาะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับที่อยู่อาศัยของท่านการขุดฝังเสาเข็มแบบตอกเป็นการใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ทำการตอกโดยใช้ลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่ตอกเสาเข็มลงไปในดิน    เพื่อให้ได้ความลึกตามที่เราต้องการ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากกว่าเสาเข็มเจาะ เพราะไม่มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก  แต่การฝังเสาเข็มในรูปแบบนี้ มักจะมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าในที่ก่อสร้าง  เพราะ เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กินพื้นที่มาก และสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับบริเวณข้างเคียง ดังนั้นการฝังเสาเข็มโดยการตอกเหมาะกับพื้นที่ๆ ห่างไกลชุมชน แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยม   เครดิต tua635.com

การจำแนกและการเลือกใช้เสาเข็มเจาะให้เหมาะสมกับประเภทของเสาเข็ม

การจำแนกและการเลือกใช้เสาเข็มเจาะให้เหมาะสมกับประเภทของเสาเข็ม เสาเข็มที่ใช้กับอาคารบ้านเรือนทั่วไปในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของการผลิตให้ออกมาตรงตามความต้องการและการใช้งาน ได้แก่ 1. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ( prestressed concrete pile ) 2. เสาเข็มเจาะ ( bored pile ) 3. เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง ( prestressed concrete spun pile ) ในที่นี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเสาเข็มแต่ละประเภทพร้อมทั้งข้อสังเกตที่สำคัญบางประการ ดังต่อไปนี้ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับอาคารพานิชย์และบ้านพักอาศัยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง กรรมวิธีที่ใช้ในการลงเสาเข็มจะเป็นการตอกกระแทกลงไปในดินโดยใช้ปั้นจั่นซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกตามรูปร่างลักษณะของเสาเข็ม ที่ใช้กัน แพร่หลาย ได้แก่ 1. เสาเข็มรูปตัวไอ 2. เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 3. เสาเข็มหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมชนิดกลวง 4. เสาเข็มรูปตัวที เครดิต tua635.com