Menu

Author: marreeooh

ความหลากหลายของรองเท้าส้นแบน

รองเท้าส้นแบนเชื่อว่า หลายๆคนต้องเลือกใช้เป็นอันดับหนึ่งยิ่งจะเป็นงานที่จะต้องเดิน ต้องยืน ต้องสวมเข้า ถอดออก บ่อยๆ จะเหมาะมาก เนื่องจากรองเท้าส้นแบนจะมีที่เป็นแบบสุภาพ ที่สามารถใส่ได้ทุกงานอยู่ด้วย แต่รองเท้าส้นแบนก็ถือว่ามีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งเราก็จะสามารถแบ่งตามลักษณะ ตามการใช้งาน ได้ดังต่อไปนี้         1 รองเท้าส้นแบนแบบหุ้มส้น ปิดหน้า คือ รองเท้าส้นแบนที่มีลักษณะเหมือนกับรองเท้าผ้าใบ แต่ส่วนใหญ่รองเท้าส้นแบนจะใช้งานเรียกรองเท้าที่เป็นของผู้หญิงมากกว่า หากพูดตามลักษณะก็ถือว่า เหมือนกันมาก รองเท้าส้นแบนหุ้มส้น ปิดหน้า จะมีลักษณะ ด้านหน้าจะเปิดแค่นิ้วไม่ปิดหลังเท้า ด้านข้างก็จะปิดของฝ่าเท้าสูงจากพื้นแค่ประมาณ 1.5 เซ็นติเมตร บางรุ่นจะมีสายยึดระหว่างข้อเท้าด้วย ซึ่งรองเท้าส้นแบนแบบหุ้มส้น ปิดหน้า นี้จะมีรูปแบบและลักษณะอื่นๆอีก ดังต่อไปนี้         – รองเท้าส้นแบนหุ้มส้น ปิดหน้าแบบคัชชู แบบที่เป็นระเบียบ แบบสุภาพ โดยความที่รองเท้าส้นแบนแบบครัชชูจะเนื้อของรองเท้าที่เงาวาบๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นสีพื้นๆไม่ใช่สีฉูดฉาด อาทิเช่น รองเท้าส้นแบนสีดำ รองเท้าส้นแบนสีขาว รองเท้าส้นแบนสีน้ำตาล เป็นต้น   […]