Menu

เครื่องช่วยฟังกับเรื่องราว

0 Comment


วันนี้เราจะมาเอ่ยถึงเครื่องช่วยฟังกับเรื่องราวดีๆ ของคนหูหนวก

ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหูจากหลายสถาบัน ออกช่วยเหลือประชาชนผู้มีปัญหาทางการได้ยิน มีการออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองเพื่อตรวจรักษาและทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกเรื้อรังฟรี

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงรวมไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายแดน โรคหูน้ำหนวกเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของโรคเกี่ยวกับหู มันเกิดจากการอักเสบของเยี่อบุหูชั้นกลางติดเชื้อ ทําให้ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลง เมื่อมีการติดเชื้อก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองหรือประสาทใบหน้าพิการได้

จะทำให้ใบหน้าบิดเบี้ยว มีหนองที่ไหลออกมาจะมีกลิ่นเหม็นมาก ทำให้เป็นที่รังเกียจของสังคมหรือคนรอบข้าง โรคหูนํ้าหนวกมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก

แต่โรคหูน้ำหนวกมันสามารถรักษาให้หายได้ ทั้งการใช้ยาและการผ่าตัด มันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาทันเวลาไหม อีกอย่างตามพื้นที่ห่างไกลจะขาดความรู้และขาดแพทย์ผู้เชียวชาญเข้าไปรักษา

ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยก็จะไม่ได้รับการรักษา ทําให้ต้องทนและปล่อยทิ้งไว้จนเกิดโรคแทรกซ้อนและยากต่อการรักษา การที่แพทย์ออกลงพื้นที่เช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้ช่วยคนชายแดนด้วย ทำให้ผู้ป่วยมีมีโอกาสหายเป็นปรกติได้ การจัดโครงการนี้จะช่วยผู้ที่มีปัญหาโรคในระบบหู

ใครที่เป็นหูน้ำหนวกเรื้อรังและเยื่อแก้วหูทะลุและผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหูทุกคนได้รับการรักษา เพราะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีแต่แพทย์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจะหายเป็นปกติอย่างแน่นอน

เพราะพวกเขาได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจากทีมแพทย์ที่มีคุณภาพ เห็นไหมว่าบนความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ให้ชื้นใจอยู่เหมือนกัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *