Menu

0 Comment


เสาเข็มสปัน spun micropile ประเภทของการนำเสาเข็มสปันมาใช้มี 2แบบ คือ  เสาเข็มสปันแบบตอก  เราจะใช้เครื่องมือหนักอย่างปั้นจั่น ในการตอกฝังเสา ใช้กรณียึดฐานกับสิ่งปลูกสร้างใดๆหรืองานประเภทต่อเติม เป็นต้น

เสาเข็มสปันแบบกด  เราจะใช้เครื่องมือแม่แรงไฮโดรลิกในการกดฝังเสา เสาเข็มสปันแบบกดนี้ เราใช้กรณีเสริมสิ่งปลูกสร้างที่ฐานรากทรุดตัว จำเป็นต้องขุดดินเข้าไปใต้พื้นให้เห็นฐานรากโดยแรงงานคนก่อน แล้วทำการกดเสาเข็มสปันโดยการใช้แม่แรงไฮโดรลิกอีกที เสาเข็มสปันกับการตอกด้วยปั้นจั่นแบบธรรมดา เพื่องานต่อเติมเสาเข็มสปันกับการกดโดยใช้เครื่องมือแม่แรงไฮโดรลิก เพื่องานเสริมฐานรากอาคาร

ลักษณะของเสาเข็มสปันที่ดีเป็นเสาเข็มรูปตัวไอขนาดสั้น  มีโครงลวดเหล็กอัดแรงฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ   มีเหล็กอยู่บนหัวเสา ความยาวประมาณ 2.0 เมตร    และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดตามแต่การใช้งาน มีความแข็งแกร่งสูง รับน้ำหนักได้เยอะอีกด้วยเสาเข็มสปันชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นงานต่อเติมและเสริมฐานรากของบ้าน-อาคารสูงที่ต้องการความความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติเด่นของเสาเข็มสปัน SPUN MICROPILE สามารถทำงานในพื้นที่คับแคบได้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง สะดวก สะอาด ไม่มีดินโคลน แข็งแรงและทนทานสามารถตอกได้ลึกตามความเป็นจริงมั่นใจในคุณภาพการรับน้ำหนัก สามารถรับน้ำหนักตามที่วิศวกรออกแบบไว้สามารถตอกชิดกำแพง ผนังบ้านได้ดังนั้นจึงเป็นเสาเข็มที่เหมาะกับงานต่อเติมหรืองานสร้างใหม่ที่มีพื้นที่บังคับการก่อนสร้าง

 micropile

micropile

 

 

 

เครดิต tua635.com/ไมโครไพล์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *