Menu

เมื่อมีอาการหูตึงต้องเลือกเครื่องช่วยฟังแบบไหน

0 Comment


คนที่มีอาการหูตึงเขาก็จะมีการหาตัวช่วยเพื่อทำให้เกิดการได้ยิน เพราะถ้าเกิดไม่ได้ยินก็จะใช้ชีวิตประจำวันลำบาก ดังนั้นวิธีการช่วยให้คนที่หูตึงได้ยินก็คือการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งเครื่องช่วยฟังนั้นก็จะมีหลายแบบและการเลือกเครื่องช่วยฟังก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น ต้องดูว่าสูญเสียการได้ยินนั้นมีอาการมากน้อยแค่ไหน

ถ้ามีอาการมากแล้วไปเลือกเครื่องช่วยฟังตัวเล็กกำลังขยายเสียอาจจะไม่พอ ทำให้ไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัด แล้วก็ยังต้องคำนึงถึงการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น เด็กนักเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ

เพราะแต่ละคนจะมีวิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ถ้าสมมติเป็นเด็กตัวเล็กแล้วใช้เครื่องช่วยฟังที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเด็กไม่สามารถดูแลได้อาจจะทำหาย

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของช่องหูเด็กก็จะทำให้เด็กใส่ไม่พอดี หรือถ้าเป็นในวัยทำงานก็จะต้องการความคล่องตัวหน่อย ก็จะไม่ชอบให้ใครเห็น ดังนั้นก็ต้องดูขนาดเพราะหูมีปัญหามามากก็จะเลือกเครื่องช่วยฟังที่มีขนาดเล็ก

เพื่อให้รู้สึกว่าใช้งานได้ดีและเกิดความคล่องตัว ส่วนถ้าเป็นผู้สูงอายุความสามารถในการหยิบจับก็จะลดลง ดังนั้นอันเล็กๆ ก็จะไม่เหมาะ ดังนั้นการประเมินเครื่องช่วยฟังนั้น ก็จะต้องดูถึงสภาพผู้ป่วยด้วยว่าเขาเหมาะที่จะใช้แบบไหน หรือตัวเขาเองชอบที่จะใช้แบบไหน เพราะอุปกรณ์ของการได้ยินต้องใส่ติดหูไว้เป็นประจำ

เพราะเวลาที่จะฟังมันไม่ได้เลือกอยู่แล้วว่าตอนนี้จะฟัง ตอนนี้จะไม่ฟัง เพราะเวลาที่ใส่เครื่องช่วยฟังนั้นการได้ยินก็จะไม่เหมือนตอนที่ไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ดังนั้นเมื่อจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังคนไข้ก็จะมีการปรับตัวเพื่อให้คุ้นเคยกับเสียงที่จะผ่านไมโครโฟนออกมาเพราะเสียงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง จะไม่เหมือนเสียงธรรมชาติ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *