Menu

คนหูหนวกสามารถเบิกเครื่องช่วยฟังได้ฟรี

0 Comment


เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินไม่ชัด หรือคนที่หูตึงได้ยินเสียงไม่ชัดให้สามารถได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นได้

อุปกรณ์นี้จะช่วยให้คนหูหนวกหรือหูตึงสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ ซึ่งได้มีการสนับสนุนให้มีการผลิตเครื่องช่วยฟังที่ราคาไม่แพงมาก เป็นราคาที่คนทั่วไปสามารถแตะถึง เมื่อมีการผลิตออกมาขายตามท้องตลาดแต่มันก็ยังมีคนที่ไม่มีเงินซื้อเลยอยู่ดี จึงมีการจัดทำการรักษาผู้พิการทางการได้ยินและให้เบิกค่าเครื่องช่วยฟังฟรี

เพราะเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษา แต่ปัญหาก็คือ คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่ามันสามารถเบิกค่าเครื่องช่วยฟังได้ฟรี จึงไม่มีใครไปขอรับเครื่องช่วยฟังจากสถานพยาบาลเท่าไหร่นัก นั้นเกิดจากการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง

ซึ่งเครื่องช่วยฟังที่สามารถเบิกได้ฟรีก็มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ แต่ราคาที่เขาเอามาให้ฟรีก็ไม่เกินหมื่นสอง เพราะการที่ผู้มีสิทธิรักษาอาการและเบิกเครื่องช่วยฟังฟรีแทบจะไม่รู้เรื่องนี้เลย จึงทำให้มีคนที่เป็นโรคหูตึง หูหนวกเพิ่มมากขึ้น หรือบางคนรู้เรื่องการเบิกเครื่องช่วยฟังฟรี ก็มาเอาไปใช้ทั้งที่หูยังไม่ได้มีปัญหาถึงจุดที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง แต่ก็เอาไปใช้

สุดท้ายก็ทำให้หูมีปัญหามากกว่าเดิม แต่ของฟรีอายุการใช้งานมันไม่ได้นานเหมือนคำโฆษณามากนัก เพราะใช้ได้ไม่นานก็พังแล้ว การที่ทำเครื่องช่วยฟังที่ไม่คุณภาพออกมาแจกจ่ายให้ใช้ฟรีมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลย

เป็นการทำให้สูญเสียงบประมาณโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสิทธิภาพไม่เต็มที่อีก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีแก้ปัญหาให้สถานบริการมีการติดตามการใช้งานเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยด้วย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *